XIX Dyktando Kaszubskie

W tym roku Miasto Reda będzie gospodarzem XIX Dyktanda Kaszubskiego, jednego z najważniejszych edukacyjnych wydarzeń na Pomorzu przyciągającego co roku ponad 200 uczestników w różnych kategoriach wiekowych – od pierwszej klasy szkoły podstawowej po dorosłych amatorów i specjalistów. Dyktando Kaszubskie na stałe wpisało się w kalendarz ważnych spotkań osób uczących się języka kaszubskiego. To wspaniała inicjatywa dająca możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w pisaniu po kaszubsku.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem zagrożeniu zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, organizatorzy XIX Kaszubskiego Dyktanda w Redzie, mając na uwadze znaczenie konkursu dla uczniów i wszystkich zainteresowanych rozwojem języka kaszubskiego, zapraszają do udziału w Konkursie w zmienionej formule.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostanie przeprowadzony tylko na etapie szkolnym, po tym etapie na podstawie przesłanych prac, jury wyłoni laureatów. Zwracamy z prośbą do Dyrektorów szkół oraz nauczycieli kaszubistów o umożliwienie i przeprowadzenie zmagań konkursowych na terenie swoich placówek. Organizatorzy XIX Dyktanda po otrzymaniu zgłoszeń uczestników dyktanda, 15 października 2020 r. prześlą na wskazane adresy mailowe szkół: informacje organizacyjne oraz pliki wideo w formacie mp4. Między 19-23 października br. prosimy dyrektorów i nauczycieli o przeprowadzenie konkursu na terenie swojej szkoły dla zgłoszonych uczniów i do 27 października br. (decyduje data stempla pocztowego) przesłanie prac pisemnych na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk z dopiskiem „DYKTANDO”.

Natomiast dyktando dla dorosłych niezwiązanych zawodowo z pisaniem po kaszubsku oraz profesjonalistów, zostanie przeprowadzone:

– jeżeli zgłosi się do 20 osób w każdej z kategorii V i VI w Redzie o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy, w dniu 28 listopada 2020 r.

– jeżeli zgłoszonych będzie więcej niż 20 osób w każdej z kategorii V i VI konkurs odbędzie się w sposób zdalny za pomocą programu livewebinar w dniu 22 października o godz. 18.00, i w ciągu 5 minut po zakończeniu pisania uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać skan/zdjęcie swojej pracy na adres mailowy; edukacja@kaszubi.pl. Nieprzesłanie skanu pracy skutkuje rezygnacją udziału w konkursie.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się 28 listopada 2020 r. o godz. 11.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie przy ulicy Łąkowej 36.

Szczegóły przebiegu konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie.

Zgłoszenie uczestnictwa

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych należy przesłać do 5 października 2020r. na adres mailowy: dyktandokaszubskie@reda.pl

Koordynatorka Dyktanda Burmistrz Miasta Reda Prezes ZKP
Wanda Lew Kiedrowska Krzysztof Krzemiński Jan Wyrowiński

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego