Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié serdeczno rôczi do òbezdrzeniô pierszi, premierowi czãscë kaszëbskòjãzëcznëch filmów pt. „Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch”.

Filmë te mają edukacyjny charakter przedstawiony w przëstãpny, letczi i szpòrtowny spòsób. Òbzérający mdą sã  ùczëc tak pòjedincznëch słowów, jak i całëch frazów, apartnëch dlô kaszëbsczégò jãzëka. Filmë òstałë zrëchtowóné w òpiarcym ò wiôldżi, 7-tomòwi dokôz ks. Bernata Sëchtë „Słowôrz kaszëbsczich gwarów na spòdlim lëdowi kùlturë”, mdący swójną encyklopedią dëchòwi kùlturë Kaszëb.

Aktorką i redaktorką programù je pierszô absolwentka czerënkù etnofilologiô kaszëbskô – Paùlëna Wãserskô, a òperatorã i realizatorã (a czasã jesz aktorã) je Pioter Pastalenc.

Òd dzysô co dwa tidzénie mdze emitowónô pòstãpnô premierowô czãsc. Rôczimë do òbzéraniô i żëczimë miłëch doznaniów.


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie serdecznie zaprasza do obejrzenia pierwszego, premierowego odcinka kaszubskojęzycznych filmów pt. „Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch”!

Filmy te mają charakter edukacyjny o przystępnej, lekkiej i zabawnej formie. Oglądający będą uczyć się zarówno pojedynczych słów, jak i całych wyrażeń charakterystycznych dla języka kaszubskiego. Filmy powstały na bazie wielkiego, 7-tomowego dzieła ks. Bernarda Sychty „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”, które jest swoistą encyklopedią niematerialnej kultury Kaszub.

 Aktorką oraz redaktorką programu jest pierwsza absolwentka kierunku etnofilologia kaszubska – Paulina Węsierska, a operatorem, realizatorem nagrania (a także czasami aktorem) jest Piotr Pastalenc.

Od dzisiaj co dwa tygodnie będzie miała miejsce premiera kolejnego odcinka. Zapraszamy do ogadanie i życzymy miłych wrażeń.