Studia podyplomowe na UG!

STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO

dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) ze specjalnością nauczycielską

 

Tryb: studia stacjonarne

zjazdy w piątki od 15:30 do 19:15 i soboty od godziny 8:30 do 18:00

Czas trwania: trzy semestry (350 godzin i 60 godzin praktyk w trakcie trwania studiów)

Opłaty: 1800 zł za semestr (5400 całość)

 

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Filologicznego (Kampus Oliwa)

– ok. 20 dni zjazdowych w semestrze (zależnie od planu pracy w danym semestrze),

w tym 3 lub 4 dni zjazdowe w terenie (realizacja m.in. zajęć warsztatowych i praktycznej nauki języka).

 

Rekrutacja do 19 września 2017 r.

 

(tylko!) Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

ug.edu.pl/rekrutacja →  studia_podyplomowe →Zarejestruj się w systemie IRK dla studiów podyplomowych

Warunkiem uruchomienia studiów zebranie min. 16 kandydatów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

i inne informacje zob. ofertę studiów podyplomowych UG

Strona główna UG ug.edu.pl  → Rekrutacja→

Studia podyplomowe → Aktualna oferta → SP Nauczanie języka kaszubskiego

 

Pierwsze zajęcia    30 września 2017 r.

Kierownik studiów: dr Justyna Pomierska, e-mail:  justyna.pomierska@ug.edu.pl

Instytut Filologii Polskiej pokój 3.43

Obsługa administracyjna: mgr Zofia Rogóyska-Krupnik

e-mail: fpozrk@ug.edu.pl

Sekretariat IFP: pokój 3.26

tel/fax (58) 523-21-85 lub wew. 21-85