Rekrutacja na Etnofilologię Kaszubską!

Na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 na Uniwersytecie Gdańskim System IRK zostanie uruchomiony 1 lipca 2020 roku.

Rekrutacja na etnofilologię kaszubską potrwa do 24 sierpnia.

Ogłoszenie listy kandydatów – 27 sierpnia.

Nie znajdziesz takich studiów nigdzie poza Gdańskiem. I nie dotyczy to wyłącznie specyficznych na skalę europejską merytorycznych treści kształcenia z nauką języka kaszubskiego na pierwszym miejscu, ale i formy studiowania: w małej grupie, bardzo blisko potencjalnego przyszłego pracodawcy i z niespotykaną powszechnie wysoką indywidualizacją programu studiów. Łączy nas język, wzbogaca różnorodność!

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie Etnofilologii kaszubskiej:

http://www.kaszubi.pl/o/etnofilologia