Posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych ws. zmian w subwencji oświatowej na naukę języków mniejszości i regionalnego

W piątek, 28.01.2022 r., o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych ws. zmian w subwencji oświatowej na naukę języków mniejszości i regionalnego, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 

 

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Początek posiedzenia o godz. 9.00. 

Spotkanie można śledzić, korzystając z relacji z posiedzenia Komisji przeprowadzanej na żywo, zamieszczonej na stronie sejmowej: www.sejm.gov.pl.

 

Porządek dzienny:

  1. Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji i Nauki o konsekwencjach dla mniejszości narodowych i etnicznych zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 
  2. Rozpatrzenie projektu opinii w sprawie zmniejszenia środków budżetowych na finansowanie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
  3. Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, udzielonych w 2021 r.