Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez Sejm poprawki nr 3 Senatu do projektu ustawy budżetowej na rok 2022