Obraz, ilustracja, komiks. Znaki wizualne w pracy szkolnej