Spotkania z literaturą kaszubską online

„Kaszuby wołają nas” to cykl spotkań, w którym prof. Daniel Kalinowski przybliża historię literatury kaszubskiej.
 
 
Dotychczas ukazało się 9 odcinków poświęconych: Florianowi Ceynowie, Hieronimowi Derdowskiemu, Aleksandrowi Majkowskiemu, Janowi Karnowskiemu, Leonowi Heykemu oraz Zrzeszyńcom.

******
 
Prof. Daniel Kalinowski jest człowiekiem renesansu: aktorem, poetą, literaturoznawcą, badaczem literatury polskiej XIX wieku, znawcą motywów buddyjskich i żydowskich. W środowisku kaszubskim znamy go przede wszystkim jako wybitnego krytyka literatury kaszubskiej, autora licznych książek o tematyce kaszubskiej i pomorskiej, organizatora wielu konferencji naukowych poruszających tematykę literatury i historii kaszubskiej. Od wielu lat jest również członkiem Rady Języka Kaszubskiego. Wspiera aktywnie organizowane przez ZKP konferencje metodyczne dla nauczycieli języka kaszubskiego.