Nauczanie języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim

Rejestracja w IRK do 03.09.2023 r.
Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 28.08.2023 r. – 08.09.2023 r. 

Pierwsze zajęcia w sobotę 16 września 2023 r.

Kierownikiem studiów jest dr Justyna Pomierska. 

Studia są dedykowane NAUCZYCIELOM, tzn. kandydat musi mieć uprawnienia do nauczania w szkole (nie musi aktualnie pracować w szkole) i musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich. Musi znać język kaszubski w stopniu umożliwiającym uczenie się po kaszubsku od pierwszego dnia nauki.

Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przygotowują do nauczania przedmiotu szkolnego „język kaszubski”. Trwają 3 semestry (350 godzin zajęć i 90 godzin praktyk). Opłata semestralna wynosi 2 200 zł (całościowa – 6 600 zł).

Zjazdy organizowane są co 2 tygodnie: w piątki zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (MS Teams, od 15.30 do 19.30), a w soboty od 8.30 w budynku Wydziału Filologicznego UG, ul. Wita Stwosza 55.

Z uwagi na charakter zajęć warsztatowych 3 lub 4 dni zjazdowe są realizowane w terenie.

Informacja o studiach na stronie:

https://old.ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/sp_nauczanie_jezyka_kaszubskiego