Białczi w kaszëbiznie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

zapraszają do udziału w konferencji metodycznej

 

Białczi w kaszëbiznie

 

Wykłady i warsztaty – 28 kwietnia 2023 r.

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Boh. Westerplatte 64, aula 414

Rejestracja uczestników od godz. 9.30

10.00 Powitanie uczestników

 

Wykłady plenarne (aula 414): 

 

10.10 – 10.30 Adela Kuik-Kalinowska Kaszubki piszące. Ujęcie historyczne

 

10.30 – 10.50 Daniel Kalinowski Jak piszą współczesne autorki kaszubskie?

 

10.50 – 11.10 Elżbieta Pryczkowska Żeńska wrażliwość jako wyzwanie w edukacji

 

11.10 – 11.30 Anna Dunst O nowościach wydawniczych 

 

Przerwa

 

Warsztaty:

 

12.00 – 12.45  Grupa A

 Aleksandra i Dariusz Majkowscy Naje òkòlé òczama białków – gazétné warkòwnie 
(sala 317)

 

12.00 – 12.45  Grupa B

 Tomasz Fopke, Przez kobiety, o kobietach i dla kobiet. Kaszubskie feminosongi 
(aula 414)

 

13.00 – 13.45  Grupa A

 Tomasz Fopke, Przez kobiety, o kobietach i dla kobiet. Kaszubskie feminosongi 
(aula 414)

 

13.00 – 13.45  Grupa B

 Aleksandra i Dariusz Majkowscy Naje òkòlé òczama białków – gazétné warkòwnie 
(sala 317)

 

 

14.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

             

Rejestracja: doskonalenie.cen.gda.pl

 

Partnerem konferencji jest Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

 

 

Opis merytoryczny

 

W tradycji kaszubskiej dominuje literatura napisana przez mężczyzn. Ale przecież daje się zauważyć, że piszących po kaszubsku kobiet jest coraz więcej i ich głos jest coraz bardziej słyszalny. Może więc warto, abyśmy lepiej poznali takie historyczne już postacie jak Teodora Kropidłowska, Rozalia Narloch, Agnieszka Browarczyk, Annę Łajming czy Maria Boszke. Ponadto wypadałoby charakteryzować nie tylko te autorki, które pisały niegdyś, ale i te, które wciąż tworzą, wydając w naszych czasach swoje tomy poetyckie, utwory prozatorskie czy sztuki teatralne. Jak by nie patrzeć, „przyszłość” jest rodzaju żeńskiego.

Kultura kaszubska zawiera w sobie kilka obrazów kobiecości. Niektóre wydają się przebrzmiałe, niektóre wciąż atrakcyjne. Jak o nich mówić na lekcjach języka kaszubskiego? Które z kaszubskojęzycznych przykładów literackich szczególnie mocno kształtują wrażliwość na płeć i na kategorie żeńskości i męskości? Czy rzeczywiście występuje potrzeba, aby inaczej w procesie dydaktycznym pracować z żeńską, a inaczej z męską grupą uczniów? Czy istnieje problem wartościowania formantów oznaczających żeńskie podmioty tak jak obecnie dyskutuje się o tym w ramach języka polskiego? Takich pytań można jeszcze zadać bardzo wiele. Wszystkie są związane z głównym zagadnieniem naszej konferencji: Białczi w kaszëbiznie.

Zapraszamy do udziału w dyskusjach, szukaniu metod efektywnej pracy dydaktycznej i odnajdywaniu nowych aspektów własnej tożsamości.

 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji