NARODOWY SPIS POWSZECHNY – kampania promocyjna Jo!/Tak! Jô jem Kaszëbką Jô jem Kaszëba

W ramach przygotowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego kampanii promocyjnej  Jo!/Tak!  Jô jem Kaszëbką  Jô jem Kaszëba, zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej strony internetowej spis.kaszubi.pl, gdzie znajdują się dodatkowe informacje o spisie wraz z materiałami promocyjnymi i graficznymi.

Zachęcamy również Państwa do przeprowadzenia w ramach zajęć z języka kaszubskiego lekcji o spisie powszechnym. W załączeniu przesyłamy propozycję scenariusza takiej właśnie, poświęconej spisowi, lekcji autorstwa Aleksandry Dzięcięlskiej-Jasnoch, zatytułowanej Nôrodny Pòwszechny Spisënk 2021 – òbëwatelskô ùczba dlô młodszych i sztarszich. Kolejne spisowe dwie propozycje scenariuszy lekcji  znajdziecie Państwo  również w majowym i czerwcowym  numerze miesięcznika „Pomerania”, w dodatku edukacyjnym „Najô Ùczba”. Liczymy, że dzięki przeprowadzonym lekcjom zachęcą Państwo do zadeklarowania przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej zarówno rodziców jak i całe rodziny dzieci uczących się jedynego języka regionalnego w Polsce.