Dze je szkólny tam i dzecë

Kwalifikacje nauczycieli to jedno z ważniejszych zagadnień podejmowanych w czasie spotkań Zespołu ds. oświaty. Ożywiona dyskusja uczestników spotkania, refleksje doświadczonych szkólnych i wciąż pojawiające się pytania związane z obowiązującymi przepisami prawnymi są dowodem tego, że warto podejmować tematy związane z dokształcaniem nauczycieli języka kaszubskiego.

12 maja w trybie zdalnym obradował Zespół ds. oświaty. Tematem przewodnim były możliwości zdobywania i podwyższania kwalifikacji nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Gościem spotkania była dr Justyna Pomierska, która nakreśliła główne problemy, z którymi muszą mierzyć się organizatorzy studiów dziennych etnofilologii kaszubskiej – Uniwersytet Gdański, oraz organizatorzy studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka kaszubskiego. Dr Pomierska odniosła się do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. 2099 poz. 1450) wprowadzającego znaczącą zmianę w systemie kształcenia nauczycieli, którzy rozpoczęli studia w październiku 2019 r. (warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych jest ukończenie pierwszego i drugiego stopnia studiów na tym samym kierunku).

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę:

– zorganizowania drugiego stopnia kierunku etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim,

– rozważenie możliwości utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia etnofilologii kaszubskiej w trybie niestacjonarnym,

– wsparcia uczniów szkół średnich w zakresie edukacji kaszubskiej oraz podwyższenia prestiżu maturzystów przystępujących do matury z języka kaszubskiego,

– podwyższenie prestiżu zawodu nauczyciela (w ogóle), a w szczególności szkólnégò òd kaszëbsczégò.

Przewodnicząca Zespołu Karolina Keler pogratulowała pani Felicji Baska-Borzyszkowskiej wygranego konkursu przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego języka kaszubskiego dla województwa pomorskiego. Konkurs wygrała również pani Elżbieta Pryczkowska. Obie panie są laureatkami konkursu „Bëlny Szkólny”.