Kurs kaszubskiego dla początkujących w Gdańsku

Kurs języka kaszubskiego w Gdańsku – ostatnie wolne miejsca

W soboty od 23 lutego 2013 roku


 


fot. http://www.kaszubi.pl/

Akademia Kształcenia Zawodowego – Placówka Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący „Język kaszubski dla początkujących” w Gdańsku. Celem kursu jest nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. Kurs przygotowuje do egzaminu nadającego uprawnienia na potrzeby nauczania języka kaszubskiego w szkołach i przedszkolach oraz do Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno –Metodycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego. Zajęcia odbywać się będą w soboty, w godzinach od 09.00 do 14.30. Kurs rozpocznie się  23.02.2013 r. –  łączna ilość godzin wynosi 48.

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych prosimy o kontakt z Panią Beatą Lost pod nr tel. 058/ 346 31 26 lub email: b.lost@akademie.com.pl