Uchwała nr 9/RJK/2012

Uchwała Nr 8/RJK/12 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie stosowania jotacji w języku kaszubskim.


ÙCHWÔLËNK NR 9/RJK/2012Z DNIA 04.10.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ JOTACJI W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné rozstrzëgnienié w sprawie jotacji w kaszëbsczim jãzëkù:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące rozwiązanie w sprawie jotacji w języku kaszubskim:

1.      Jotujemy nagłosowe i – w wyrazach rodzimych.

2.      Nie jotujemy spójnika „i”.

3.      Nie jotujemy nagłosowego i – w wyrazach zapożyczonych.

4.      Nie jotujemy także wyrazów pochodnych od wymienionych w punkcie 3. połączonych z różnymi przedrostkami, np. zidiocëc, zainicjowac, doinwestowac.

5.      Nie jotujemy z zasady nazw własnych (rodzimych, a zwłaszcza obcych, np. Italiô, Izrael).

6.      Dopuszcza się przypadki jotowania przed a, e, np. Jadóm, Jewa, janiółk.

7.      Jotujemy wewnątrz wyrazów:

a) w czasownikach pochodnych od rzeczowników typu môj : majicgôj : gajicrój : rojic, gnój : gnojic, też rajicswatać’, i to w całym paradygmacie, a wiec np. gajisz, gaji, gajimë, gajita, zagajił, zagajimë;

b) w połączeniach niesystemowych jak rozmajiti, rozmajce, rozmajitosc, dwaji, Ùkrajina (por. polskie kraina, ale choronim ‘nazwa krainy geograficznej’ Krajna).