Konkurs plastyczny „Wybicki dla Kaszub”

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze w ramach wspólnej inicjatywy Aktywne Kaszuby zapraszają dzieci uczące się języka kaszubskiego do udziału w siódmej edycji konkursu plastycznego. W tym roku pod tytułem Wybicki dla Kaszub. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie roku 2022 – Rokiem urodzonego w Będominie Józefa Wybickiego.

Choć Józef Wybicki utożsamiany jest przede wszystkim z napisaną w lipcu 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym, to warto pamiętać również o innych istotnych wątkach w jego bogatym życiorysie. Józef Wybicki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia – wybitny humanista, prawnik, pedagog, geograf, poseł, senator, szambelan królewski, działacz społeczny i polityczny, poeta, pisarz dramatyczny, a nawet autor oper. Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o małej ojczyźnie, jak również integracja dzieci i młodzieży interesującej się swoim regionem. Organizatorzy konkursu zwracają także uwagę na propagowanie i rozwój sportu oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczący się języka kaszubskiego.


Prace można zaprezentować w 3 kategoriach:

           I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej

          II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

         III kategoria – klasy VII- VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

 

Regulamin

Zgłoszenie/Opis pracy

 

Prace plastyczne należy nadsyłać do 4 listopada 2022 r. na adres Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20-23, 80-387 Gdańsk.

Prace graficzne należy przesłać do 4 listopada 2022 r. w formacie pdf/ jpg na adres mailowy edukacja@kaszubi.pl