KÒNKÙRS „BËLNY SZKÓLNY”

 

Tczëwôrtny Wastnë i Wastowie

Serdeczno rôczimë do ùdzélu w drëdżi edicje ògłoszonégò przez Zarząd Òglowi Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô KÒNKÙRSU „BËLNY SZKÓLNY” na nôlepszégò, wëapartniwającégò sã w swòjim didakticznym i spòlëznowim dzejanim, szkólnégò kaszëbsczégò jãzëka.

Do Kònkùrsu je mòżno zgłaszac kandidaturë szkólnëch, chtërny swòją starą przëczëniwają sã do rozmajitoôrtnégò rozwiju szkòłowników, a téż do zachòwaniô i rozkòscérzaniô jãzëka i kaszëbsczi kùlturë. Jesmë dbë, że latosô – drëgô edicjô Kònkùrsu, dozwòli nié leno wëbrac, ale téż szerzi pòznac nadzwëkòwé òsobòwòscë widzałëch pedagògów. 

 

Komisja Konkursowa wyłoni

Laureata, który  otrzyma tytuł „Bëlny Szkólny” i okolicznościową statuetkę oraz dwóch wyróżnionych. Wyróżnienia Komisja przyzna za konkretne publikacje,  inicjatywy, projekty, wydarzenia o charakterze edukacyjnym, społeczno-kulturalnym. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez obecnego prezesa ZKP Jana Wyrowińskiego oraz bon na zakup książek. Wyróżnieni nauczyciele otrzymają bony na zakup książek.. 

 

Zgłoszenia kandydatów do 8 lipca 2022 r.!!!

 

fot. Wręczenie nagrody „BËLNY SZKÓLNY” za rok 2020

 

Regulamin Konkursu 

Wniosek (zał. nr 1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2)

List prezesa Jana Wyrowińskiego

Termin:
Wnioski można składać do 8 lipca 2022 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel.: 58 301 27 31/ kom. 571 257 894
e-mail: edukacja@kaszubi.pl

 

Wniosek:

Wniosek (zał. nr 1) należy uzupełnić następnie wydrukować i przesłać na przesłać na adres Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk. 

Na kopercie należy napisać Konkurs „Bëlny Szkólny”

O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

Kryteria:
Kandydat do tytułu „Bëlny Szkólny” musi być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej, z co najmniej 10-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela – kaszubisty. Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, jak i budowania zespołu klasowego, rozwijania ich zainteresowań kulturą, historią i językiem regionu. Do tytułu „Bëlny Szkólny” nominowani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi przewodnikami w wędrówce po „małej ojczyźnie”, pokazując im często nieznane miejsca, historie, ludzi…  A nade wszystko dbają o rozwój i zachowanie języka kaszubskiego. Pamiętając jednocześnie, jak pisał ks. prof. Janusz Pasierb, że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”.

 

Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe.
Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; organ prowadzący placówkę; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

 

Ogłoszenie wyników:

Laureata i  wyróżnionych poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Bëlny Szkólny”

 

Czekómë na zgłoszenia! 

Wôrt je pòkazac, że nôùka kaszëbsczégò jãzëka mòże bëc czarowną, pòspólną drogą szkólnégò i ùcznia.

 

Informacje o pierwszej edycji  konkursu:  https://www.kaszubi.pl/news/view/wreczono-nagrode-belny-szkolny-za-rok-2020