Przezérk Nótowégò Ùtwórstwa „Nócenié w Brzéznie”

To je Brzézno, to są nótë
do zabawë szëkùj bótë

To je w Brzéznie pëszné słuńce,
to są jigrë, spiéw i tuńce

 

Promòcjô nowi pùblikacje Aleksandrë i Dariusza Majkòwsczich  „Ùcz sã jãzëka z kaszëbsczima nótama”

KASZËBSCZÉ NÓTË NA CZËSTO NOWI ÔRT
Przezérk Nótowégò Ùtwórstwa „Nócenié w Brzéznie”

Na binie wëstapią ùczniowie ze szkòłów w: Bòrowim Młënie, Brusach, Brzéznie Szlachecczim, Kôłczëgłowach, Kramarzënach, Lesnie, Lubni, Łubnie, Lëpińcach, Piôszczënie, Tëchómiu, Słoszënkù, Stëdnicach a téż karno Kaszëbsczé Karno Piesni i Tuńca Kacper i Lénka z Niezabszewa.


Czas:
12 maja 2022 r. | gòdz. 10.00 – 14.00

Môl:
Karno Szkòłów m. Jana III Sobiesczégò w Brzéznie Szlachecczim
sz. Jana Pawła II 79, Brzézno Szlachecczé

Òrganizatorzë:
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Gmina Lëpińce
Karno Szkòłów m. Jana III Sobiesczégò w Brzéznie Szlachecczim
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part w Lëpińcach