Konferencja wojewódzka „Dwujęzyczność i wielojęzyczność bogactwem regionu”

Konferencja wojewódzka „Dwujęzyczność i wielojęzyczność bogactwem regionu

Termin: 24 maja 2013 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku


Serdecznie zapraszamy na konferencję wojewódzką pt.

„Dwujęzyczność i wielojęzyczność bogactwem regionu”

organizowaną w ramach

XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Konferencja odbędzie się 24 maja 2013 r.
w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14

 

Program konferencji

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.15

Rozpoczęcie konferencji

Ewa Furche
Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

10.15 – 10.40

Językowe bogactwo regionu

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Uniwersytet Gdański

10.40 – 11.25

Dwu- i wielojęzyczność jako wartość w rozwoju dziecka w świetle badań naukowych i doświadczeń praktycznych

dr hab. Magdalena Olpińska-SzkiełkoUniwersytet Warszawski

11.25 – 11.55

Jak się myśli o językach w Europie?

dr Tomasz Wicherkiewicz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11.55 – 12.10

Dyskusja

prowadzenie: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko idr Tomasz Wicherkiewicz

12.10 – 12.40

Przerwa kawowa

 

12.40 – 12.55

Wychowanie dwujęzyczne w rodzinie – doświadczenia kaszubskie

Tomasz Fopke
Rodzic

12.55 – 13.15

Między językiem obcym a językiem mniejszości – doświadczenia niemieckie

Rafał Bartek
Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu,Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

13.15 – 13.35

Budowanie mostów pomiędzy kulturami – Program Asystentów Romskich

Andrzej Łuczak
Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu, Związek Romów Polskich

13.35 – 13.55

Ocalić tożsamość – doświadczenia ukraińskie

Piotr TymaPrezes Związku Ukraińców w Polsce, KWRiMNiE

13.55 – 14.15

Program dwujęzycznego wychowania przedszkolnego dla przedszkoli kaszubskich

Renata Mistarz
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

14.15 – 14.30

Dyskusja

prowadzenie: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko idr Tomasz Wicherkiewicz

14.30 – 14.45

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Ewa FurcheWicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 

Cele konferencji:

•  ukazanie pozytywnego wpływu dwu- i wielojęzyczności na rozwój psychospołeczny człowieka w świetle      współczesnych badań naukowych oraz doświadczeń praktycznych

•  kształtowanie postawy szacunku wobec języków jako tworów kulturowych, narzędzi komunikacji i konstruktów tożsamości

•  promowanie polityki Unii Europejskiej i Rady Europy w dziedzinie językowej i kulturowej

•  ukazanie potencjału kulturowo-językowego regionu

•  wspieranie innowacyjności i kreatywności w nauczaniu

•  prezentacja przykładów dobrych praktyk i wymiana doświadczeń

Adresaci:

•  przedstawiciele samorządów terytorialnych

•  przedstawiciele Kuratorium Oświaty

•  dyrektorzy szkół, nauczyciele

 

•  rodzice

•  przedstawiciele stowarzyszeń

•  przedstawiciele mediów

 

Kontakt:          Renata Mistarz
                        (58) 340 41 45

                        renata.mistarz@cen.gda.pl