Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka kaszubskiego – Akademia Pomorska Słupsk

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego w Słupsku.

Terminy zajęć od września 2013 roku


logo_APSInstytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Metodyczno-Kulturoznawczych Nauczania Języka Kaszubskiego.

Zajęcia będą się odbywały przez trzy semestry (2 semestry w SP nr 2 w Bytowie oraz 1 semestr na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku) w trybie zjazdów piątkowo-sobotnich, co dwa tygodnie. Zaczynamy od połowy września 2013 roku.

Zajęcia będą dotyczyć metodyki nauczania języka kaszubskiego, podstaw języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji ruchu regionalnego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidujemy wykłady, ćwiczenia, lektoraty oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego.

Płatność za semestr 1600 zł.

Komplet dokumentów, tj. podanie, kwestionariusz osobowy, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego (aplikacje dostępne są na stronie www.apsl.edu.pl) należy składać do połowy lipca 2013 roku na adres:

prof. nadzw. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska

Instytut Polonistyki

Akademia Pomorska w Słupsku

 ul. Arciszewskiego 22 a

76-200 Słupsk

Tel. (59) 84 05 326, 507 518 993   Email: adelakuik@poczta.onet.pl