Konferencja naukowa JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA na UG

Konferencja naukowa  JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA na UG

Termin zajęć dniach 24-25 maja 2013 roku


ug-szkolenia-news

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX ogólnopolskiej konferencji naukowej

JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA,

organizowanej przez Katedrę Polonistyki Stosowanej IFP UG i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie.

Odbędzie się ona w dniach 24-25 maja 2013 r. w Pelplinie.

Celem konferencji jest – tak jak poprzednio – wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi badającymi procesy tworzenia i rozumienia tekstów językowych.

W związku z ustanowieniem roku 2013 Rokiem ks. Janusza St. Pasierba proponujemy następującą problematykę wystąpień:

  • • świat, człowiek i wartości w dziełach ks. Janusza St. Pasierba;
  • • język poezji ks. Janusza St. Pasierba;
  • • język a budowanie wspólnoty;
  • • język tekstów religijnych a kompetencje odbiorcze wiernych;
  • • duch służby Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi (etos nauczyciela);
  • • szkoła/katecheza jako miejsce dialogu ze sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem;
  • • inne zagadnienia związane z tematem nadrzędnym konferencji.

Ze względu na potrzebę pozostawienia czasu na dyskusję czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym „Język – Szkoła – Religia” (proces aplikowania o wpisanie publikacji na listę czasopism punktowanych jest obecnie w toku). Wydanie publikacji nastąpi w I i II półroczu 2014 (od 2012 r. pismo „Język – Szkoła – Religia” jest półrocznikiem).

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 1 maja 2013 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu winny wnieść opłatę w wysokości 200 zł.

Istnieje również możliwość przesłania tekstu wystąpienia bez udziału w konferencji. W tym wypadku uprzejmie prosimy o wniesienie opłaty również w wysokości 200 zł.

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo)

Karty zgłoszenia (w załączniku) prosimy kierować do dr Katarzyny Borkowskiej.

Katarzyna Borkowska

tel. kom.: 500 850 121

e-mail: fpojsr@ug.edu.pl

 

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk