Język kaszubski w szkole

Co roku do 30 kwietnia szkoły przygotowują nowe arkusze organizacyjne na kolejny rok szkolny. To najwłaściwszy moment na złożenie do dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego. Wniosek taki mogą złożyć rodzice dzieci lub w wypadku uczniów starszych sami uczniowie. Pozwoli to od 1 września na zorganizowanie dla kolejnych grup uczniów nauczania przedmiotu pod nazwą „język kaszubski”, w ramach którego będą mogli poznawać także historię, geografie i kulturę Kaszub – regionu, w którym zamieszkują.

Warto przypomnieć, że od 1991 r. rozwija się, głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczanie języka kaszubskiego, które odbywa się na wniosek rodziców lub dzieci jako przedmiot dodatkowy (dla chętnych). Według danych Systemu Informacji Oświatowej w obecnym roku szkolnym 2012/2013 języka kaszubskiego uczyło się 15242  uczniów w 393 szkołach, w tym: w 263 szkołach podstawowych 12 516 uczniów, w 89 gimnazjach 2357 uczniów oraz w 11 szkołach ponadgimnazjalnych 369 uczniów. Z roku na rok liczba dzieci uczących się języka kaszubskiego sukcesywnie wzrasta.


 

Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie składanego dobrowolnie wniosku. wzór wniosku pobierz. Wniosek należy złożyć w okresie przygotowywania nowego arkusza organizacji szkoły, tj. do 30 kwietnia. Wniosek ten dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole. Na podstawie tego samego wniosku dyrektor organizuje dla ucznia naukę własnej historii i kultury (począwszy od II etapu nauczania – do IV etapu).

Zachęcamy rodziców uczniów zainteresowanych  kulturą, historią i językiem swojej małej ojczyzny  do złożenia wniosku.

Szczegóły organizacji nauki języka kaszubskiego w poniższej prezentacji.

pobierz

W przypadku pytań, wątpliwości rodzice/uczniowie mogą kontaktować się ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim

mailowo edukacja@kaszubi.pl lub telefonicznie 58 301 27 31, 58 300 06 83.