Kaszuby głosują

Kaszuby głosują

Termin 25 maja 2014 roku


 

Lubòtny Szkólny Kaszëbsczégo Jãzëka!

 

Wychowanie dzieci i młodzieży na dobrych obywateli gminy, regionu, państwa i Europy jest jednym z zadań szkoły. Od tego zależy przyszłość Kaszub. Ucząc języka kaszubskiego, często staramy się uświadomić, że na każdym spoczywa odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość i nie można być wobec niej obojętnym. W demokratycznych ustrojach, a w takim na szczęście i my żyjemy, to my obywatele w wolnych wyborach możemy decydować o przyszłości naszych samorządów, Polski i Unii Europejskiej. Ważne jest, aby na Kaszubach wykształcić trwałe przekonanie, że na wybory trzeba chodzić i aby frekwencja była możliwie wysoka, co dobrze będzie świadczyło o społeczności naszego regionu i budowało jego pozycję. Kto nie chodzi na wybory, ten sam pozbawia się prawa do decydowania o swoim otoczeniu.

25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, które dla Kaszub i całego Pomorza stają się coraz ważniejsze. Efekty działalności Parlamentu Europejskiego są już bardzo widoczne w życiu naszego regionu. Europarlament ma istotny wpływ na rozwój naszych miejscowości, a przez to na nasze życie i życie naszych rodzin. Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy Kaszub skorzystali ze swojego prawa głosu w nadchodzących wyborach. To prawo daje nam możliwość wpływania na decyzje podejmowane w Europie, w Polsce i na Pomorzu.

Kierujemy do Państwa uprzejmą prośbę o wsparcie społecznej akcji profrekwencyjnej, zainicjowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Akcja ta, skierowana do mieszkańców Kaszub i Pomorza, ma zachęcić do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Szanowni Nauczyciele, zwracamy się do Was z prośbą o przeprowadzenie, na przykład w ramach zajęć z języka kaszubskiego, lekcji o wyborach. W załączeniu umieszczamy propozycje scenariuszy lekcji, poświęconych historii oraz symbolom Unii Europejskiej. Udostępniamy Państwu również plakat profrekwencyjny, z prośbą o zawieszenie go w szkołach.

Liczymy na to, że kształtując postawy obywatelskie wśród uczniów, zachęcą Państwo do udziału w wyborach rodziców i całe rodziny dzieci, uczących się jedynego języka regionalnego w Polsce. Od najmłodszych lat pokazujmy dzieciom i młodzieży, jaki wpływ na przyszłość zarówno naszego regionu, jaki i wspólnoty europejskiej ma udział w wyborach. Od zaangażowania dorosłych zależy dzisiaj to, jaka będzie przyszłość ich podopiecznych.

Liczymy na Państwa pozytywny stosunek do naszej akcji i prośby. 25 maja idźmy na wybory i zdecydujmy, kto pokieruje Europą.

W imieniu Zarządu Głównego

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Danuta Pioch

Wiceprezes ZKP

 

► pobierz plakat

► pobierz specjalny numer Najô ùczby