IV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy

IV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy

 „Pomorze – ziemia sercu najbliższa”

pod hasłem: „Motyw nagrody w legendach regionu” (szkoła podstawowa);

  „Nagrody, medale, odznaczenia oraz ich laureaci w regionie”(gimnazjum)

 

 

Honorowy patronat:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM.JOSEPHA CONRADA–KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU

   

    

1. Założenia ogólne i cele konkursu

Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku we współpracy z Gdańskim Oddziałem ZKP. W misję naszej placówki wpisane jest szerzenie i propagowanie wiedzy na temat historii, tradycji, obrzędów i dorobku kulturowego Gdańska, Kaszub i Pomorza.

Propozycję konkursu kierujemy do uczniów szkół podstawowych (kl.IV-VI) oraz gimnazjów. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poznawania regionu i kształtowanie szacunku do naszej „małej ojczyzny”, a także rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego wypowiadania się, prezentowania barwnym językiem zdarzeń, postaci, zjawisk i faktów nierozerwalnie związanych z historią Gdańska, Kaszub i Pomorza.

2. Tematyka konkursu

a)  szkoła podstawowa: uczestnicy konkursu przygotowują prezentację na podstawie regionalnej legendy zawierającej motyw nagrody.

b) gimnazjum: każdy uczestnik konkursu przygotowuje wypowiedź na temat: „Nagrody, medale, odznaczenia oraz ich laureaci w regionie”. W prezentacji powinny znaleźć się informacje dotyczące patrona nagrody, historii jej przyznawania oraz wybranego laureata. O proporcjach tych treści decyduje sam uczestnik, zgodnie z własną koncepcją wypowiedzi. W załączeniu podajemy wykaz wybranych nagród i laureatów. Nie jest to jednak pełna lista nagród przyznawanych w naszym regionie i dlatego nie ogranicza możliwości wybrania innych nagród bądź laureatów związanych ze środowiskiem ucznia i mieszczących się w formule konkursu.

3. Konkurs odbędzie się 04 marca 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Stolema 59 (ZKPiG nr 2).

4. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. uczniowie klas IV – VI (szkoła podstawowa) – legenda
 2. uczniowie klas I – III (gimnazjum) – tekst popularnonaukowy.
 • Szkołę zgłoszoną do konkursu może reprezentować dwoje uczniów z każdej grupy wiekowej.
 • Wypełnione karty zgłoszeń (w załączniku) prosimy przesyłać faksem lub mailem do 17.02.2017 r. (tel./fax. 58 322 15 25), e-mail: sekreteriat@zkpig2.edu.pl lub jolaknitter@wp.pl)
 • Czas wystąpienia ucznia: 5 min.
 • O kolejności wystąpień decyduje losowanie.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (tj. umieszczenie imiennych wyników oraz zdjęć na stronie internetowej organizatora i w lokalnej prasie).

5. Kryteria ocen

Przy ocenie komisja będzie brała pod uwagę:

 • Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.
 • Sugestywność wypowiedzi.
 • Jasność i logiczność formułowanych myśli.
 • Płynność oraz poprawność wyrażania się.
 • Bogactwo języka.
 • Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.
 • Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.
 • Kontakt ze słuchaczami.

Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski. Wypowiedzi uczniów powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwnym językiem. Nie będą brane pod uwagę pozajęzykowe środki wyrazu.

6. Werdykt komisji

Każdy z członków komisji ma do swojej dyspozycji skalę punktów od 1 do 10 i w zależności od jakości prezentacji przyznaje odpowiednią ich ilość uczestnikom konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia na stronie internetowej szkoły: www.zkpig2.edu.pl. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, na które zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami, odbędzie się 28.03.2017 r. w kaszubskiej tawernie Mestwin przy ul. Straganiarskiej 20.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Kontakt: Maria Jolanta Knitter   tel. 501 729 458, e-mail: jolaknitter@wp.pl

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania – kliknij

KARTA ZGŁOSZENIA

(proszę wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko ucznia, klasa

……………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

……………………………………………………………………………………

Tytuł prezentacji

……………………………………………………………………………………

Źródła

……………………………………………………………………………………

Nauczyciel/nauczyciele przygotowujący ucznia

……………………………………………………………………………………

 

Wykaz wybranych nagród i ich laureatów w regionie

Medal Księcia Mściwoja przyznawany przez Radę Miasta Gdańska

 • 1997 – Marek Kamiński
 • 2002 – Andrzej Perepeczko
 • 2005 – Józef Borzyszkowski
 • 2006 – Dariusz Michalczewski
 • 2008 – Michał Targowski
 • 2010 – Mariusz Drapikowski
 • Stefan Chwin

Medal św.Wojciecha Przyznawany przez Radę Miasta Gdańska od 1997 r.

 • 1997 – Lech Bądkowski
 • 2002 – Szkoły Conradinum
 • 2009 – Forum Dialogu Gdański Archipelag
 • 2011 – Konstanty Andrzej Kulka
 • 2013 – Paweł Huelle
 • 2015 – Jerzy Limon

Pieczęć Świętopełka Wielkiego – Odznaka Honorowa ZKP przyznawana od 1975 r.

 • 1982 – Lech Bądkowski
 • 2002 – Felicja Baska – Borzyszkowska
 • 2006 – Józef Borzyszkowski
 • 2008 – abp Tadeusz Gocłowski

„Poruszył wiatr od morza” – Medal im. Bernarda Chrzanowskiego dla działających poza Pomorzem na rzecz tego regionu

 • Gunter Grass
 • 2007 – Danuta Stenka

Medal Stolema przyznawany przez Klub Studentów Pomorania od 1967 r.

 • 1967 – Augustyn Necel
 • 1968 – Jan Piepka, Bernard Sychta
 • 1970 – Marian Mokwa
 • 1978 – Lech Bądkowski, Józef Borzyszkowski
 • 1985 – Jerzy Samp, Gunter Grass
 • 1991 – Stanisław Janke
 • 1999 – Eugeniusz Pryczkowski
 • 2001 – abp Tadeusz Gocłowski
 • 2002 – Danuta Pioch
 • 2013 – Jerzy Nacel

Skra Ormuzdowa przyznawana przez „Pomeranię” za propagowanie kultury kaszubsko-pomorskiej od 1985 r. (159 laureatów).

Srebrna Tabakiera Abrahama od 1994 r. za wkład w kulturę Kaszub

 • 1996 – miasto Gdynia
 • 1998 – Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach, Muzeum Pieśni

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 • 2001 – Józef Borzyszkowski
 • 2002 – Stanisław Janke

Budziciel Kaszubów – Medal Floriana Ceynowy

Honorowy Obywatel Ziemi Wejherowskiej/Gminy Wejherowo

 • 1970 Marian Mokwa
 • 2012 – Regina Osowicka

Nagroda Remusa przyznawana przez GTPS w Wejherowie dla działaczy kult. od 2009 r.

 • Alojzy Nagel
 • Jan Piepka

Nagrody GTPS

 • 2015 – Katarzyna Figura

Zasłużony Pracownik Morza – odznaka przyznawana przez Ministra… od 1997 r.

 • Stanisława Fleszarowa – Muskat
 • Augustyn Necel
 • Andrzej Perepeczko
 • Karol Olgierd Borchardt
 • Franciszek Fenikowski

Za Zasługi dla Gdańska

 • Lech Bądkowski
 • Karol Olgierd Borchardt
 • Stanisława Fleszarowa  – Muskat
 • Lucyna Legut – Werecka

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

 • 2005 – Józef Borzyszkowski, Janusz Limon
 • 2006 – Jerzy Limon
 • 2007 – Marcin Pliński
 • 2013 – Stefan Chwin

Nagroda im. K.C. Mrongowiusza dla Nauczyciela Roku UG ustanowiona przez Rektora UG w 2007 r.

 • 20014 – Marcin Pliński

Neptuny – Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla wybitnych twórców promujących wartości znaczące dla Gdańska

 • 2007 – Ewa Pobłocka
 • 2009 – Leszek Możdżer
 • 2010 – Paweł Huelle
 • 2012 – Konstanty Andrzej Kulka, Halina Winiarska
 • 2014 – Stefan Chwin
 • 2015 – Dorota Kolak, Mirosław Baka

Nagroda Miasta Gdańska im. Marcina Opitza za promocję kultury Gdańska przyznawana od 2010r.

 

 

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”

 • 1997 – Leszek Możdżer
 • 1998 –  Dorota Kolak
 • 2007 – ks. Krzysztof Niedałtowski
 • 2008 – Paweł Huelle
 • 2009 – Ugwu Lawrence Okey
 • 2010 – Leszek Możdżer, Rafał Roskowiński (murale)
 • 2011 – Olo Walicki
 • 2012 –Stefan i Krystyna Chwinowie
 • 2013 – Barbara Szczepuła
 • 2016 – Trupa Trupa

 

Honorowy Obywatel Gdańska

 • 1998 – wszyscy Obrońcy Westerplatte i Poczty Polskiej

 

Nagroda Artusa – Media Książce

 • 1995 – Stefan Chwin
 • 1998 – Marek Kamiński

 

Ambasador Kaszub

 • Nagroda w kategorii Osobowość Roku 20016 – Natalia Szreder

 

Nagrody Wojewody Pomorskiego „Sint Sua Praemia Lauder” (Niech czyny będą nagrodzone) – medal przyznawany od 1918 r., przywrócony przez R. Kurylczyka w 2001 r.

 • 2014 – ks. Jan  Kaczkowski

 

Gdańska Nagroda Wojewódzka

 • 1974 – Stanisława Fleszarowa – Muskat

 

Pomorska Nagroda Artystyczna – Statuetki Gryfa Pomorskiego (Nagroda Samorządu woj. pomorskiego)

 • 2011 – Konstanty Andrzej Kulka
 • 2012 – Dorota Kolak, Andrzej Januszajtis
 • 2013 – Cezary Paciorek

 

Gdańszczanin XX-lecia

 • 1964 – Zdzisław Kieturakis

 

Nagroda Rejs Roku przyznawana najpierw przez Głos Wybrzeża, od 1970 r. przez Prezydenta Miasta Gdańska

 • Krzysztof Baranowski
 • Krystyna Chojnowska – Liskiewicz
 • Henryk Jaskuła
 • Andrzej Urbańczyk
 • Roman Paszke