III edycja Kursu Tańca Kaszubskiego

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłaszają nabór na III Kurs Tańca Kaszubskiego.

Kurs obejmuje 9 comiesięcznych zjazdów, które odbywają się w formie wykładów w Wejherowie, zajęć praktycznych w Gdańsku (weekendy) oraz zajęć terenowych w formie warsztatów z regionalnymi zespołami folklorystycznymi. Zajęcia poprowadzą doświadczeni tancerze, muzycy i regionaliści.

Szczegółowy program zajęć:
– tańce kaszubskie
– zabawy i gry taneczne na Kaszubach
– technika taneczna
– dziecięce zabawy taneczne i formy ruchu
– rytmika i podstawowe wiadomości o muzyce
– ruch sceniczny
– kaszubski repertuar wokalny – podstawy emisji głosu
– obrzędy i ludowe tradycje na Kaszubach
– kaszubski folklor taneczny i muzyczny oraz kompozycja folklorystycznych widowisk tanecznych
– podstawy języka kaszubskiego

Planowane terminy zjazdów:
27-28.10.2018
17-18.11.2018
08-09.12.2018
19-20.01.2019
02-03.02.2019
16-17.03.2019
06-07.04.2019
11-12.05.2019
08-09.06.2019

Czesne za cały rok wynosi 1800 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach po 900 zł za semestr).

Liczba miejsc ograniczona!
Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik – dostępny na stronie http://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/kurs-tanca-kaszubskiego/iii-edycja-kursu-tanca-kaszubskiego-rusza-nabor/) dostarczyć należy do 18.10.2018 r. do siedziby Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo lub przesłać mailowo w formacie pdf (podpisany, zeskanowany dokument) na adres dm@muzeum.wejherowo.pl

Wszelkie pytanie dotyczące Kursu kierować należy do p. Aleksandry Janus – Dział Muzyki Muzeum PiMK-P w Wejherowie, tel. (58) 672-29-56, e-mail dm@muzeum.wejherowo.p