Etnofilologia Kaszubska na Uniwersytecie Gdanskim

Etnofilologia Kaszubska na Uniwerystecie Gdanskim

Kierunek już od nowego roku akademickiego 2013/14


logo-etnofilologia-naSK

Kierunek etnofilologia kaszubska jest kierunkiem o profilu praktycznym, głównymi interesariuszami zewnętrznymi kierunku są: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Media Kaszëbë. Tworzenie kierunku związane jest z potrzebami środowiska kaszubsko-pomorskiego zgłaszającego od lat pod adresem uczelni oczekiwanie uruchomienia kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego oraz specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego.

Kształcenie na kierunku etnofilologia kaszubska będzie uwzględniać zajęcia służące zdobywaniu przez studenta nie tylko podstawowych wiadomości teoretycznych, ale także umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy w placówkach oświatowych i kulturalnych, w mediach kaszubskich czy też instytucjach związanych z promocją regionu.

Po ukończeniu studiów licencjackich można szukać zatrudnienia jako:

• nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej,
• dziennikarz w mediach lokalnych,
• działacz kultury (pracownik domu kultury,
• specjalista w urzędach administracji publicznej),
• edytor, korektor.

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku etnofilologia kaszubska absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia na Uniwersytecie Gdańskim na tym samym kierunku (w przypadku uruchomienia takich studiów) oraz na Wydziale Filologicznym na kierunkach filologicznych i na kulturoznawstwie, na Wydziale Nauk Społecznych na kierunkach: pedagogika, socjologia, politologia oraz na Wydziale Historycznym na kierunkach historia i etnologia. W każdym z powyższych przypadków będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej i zawodowej, w tym także wiedzy o kulturze regionu.