Konkurs dla nauczycieli „Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości”

Konkurs dla nauczycieli Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości”

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2013 roku


ipn

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
zaprasza uczniów wszystkich poziomów nauczania do udziału w konkursie

Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości

 

Zadanie uczestników polega na zaprezentowaniu materialnych i niematerialnych śladów historii związanych z ich miejscowością w latach 1914-1989.

Forma pracy jest dowolna. Może ona mieć charakter artystyczny (np. obraz, makieta, przedstawienie), pisemny (np. esej, reportaż), audiowizualny (reportaż, wywiad) lub być prezentacją multimedialną. Pracę można wykonać indywidualnie lub grupowo pod opieką nauczyciela.

Autorzy najbardziej wartościowych prac zaprezentują je podczas uroczystego finału. Prace te mogą być wykorzystane w działalności naukowej i edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Termin zgłoszeń do: 30 kwietnia 2013 r.

Termin nadsyłania prac do: 30 września 2013 r.

Ogłoszenie wyników: 29 listopada 2013 r.

Spotkanie z finalistami: połowa grudnia 2013 r.

Uwaga! 9 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbędzie się nieobowiązkowe spotkanie dla nauczycieli, przybliżające wybrane tematy konkursu: ziemiaństwo, obóz Stutthof i marsz śmierci, „Solidarność” poza Trójmiastem.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://ipn.gov.pl/obep-gdansk/konkursy-historyczne

Na wszelkie pytania odpowie koordynator konkursu Agnieszka Gumińska: agnieszka.guminska@ipn.gov.pl,

tel. (0-58) 668-49-01