Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania

Informacje o egzaminie ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania


Szanowni Państwo. 

Informujemy, że od 2012 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.

Wymagania egzaminacyjne_2012

Egzamin pisemny przeprowadzony będzie w sobotę 17 marca br. od godziny 10.00 (120 minut) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14 (aula).

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis oraz dowód opłaty egzaminacyjnej. Koszt egzaminu wynosi 500 zł
 
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby chętne na egzamin prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową.

Na zgłoszenia czekamy do 12 marca 2012.


MODEL EGZAMINU
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer) 

— Wskaze egzaminu 2012.pdf

— Part I Rozmienie ze slechu.pdf
(materiały audio – najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
Fono Part I Dzel 1.mp3
Fono Part I Dzel 2.mp3

— Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem.pdf
Part 3 Zadania Pisanie.pdf
Part 4 Gabny egzamin.pdf

Karta odpowiedze 2012.pdf
—————————————- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu 2012.pdf