Edukacja kaszubska – Tradycje aktualność, perspektywy

Edukacja kaszubska – Tradycje aktualność, perspektywy


01oklnik_logo2

Edukacja kaszubska to hasło wiążące się z rzeczywistością językową, pedagogiczną i społeczną Pomorza, którą można przywoływać tak w porządku badań akademickich, jak i w wymiarze praktycznych metod nauczania języka czy podejmowania działań administracyjno-samorządowych. W odniesieniu do edukacji kaszubskiej rysują  się potrzeby jej przewartościowania i oceny przynajmniej w trzech wymiarach: Po pierwsze w znaczeniu określenia specyfiki nauczania języka kaszubskiego, we wskazaniu na dawne pomysły edukacyjne czy omówieniu formacji i stowarzyszeń, które zajmowały lub zajmują się tą sferą działań. Po drugie edukacja kaszubska jako żywy organizm, istniejący na różnych szczeblach edukacji (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkolnictwo wyższe) wymaga stałego aktualizowania metodycznego i technik ewaluacji. Po trzecie przed edukacją kaszubską stają w przyszłości zjawiska kultury, które należy wspierać (pogłębianie tożsamości) lub hamować (globalizacja).

Do realizacji celów forum dyskusyjnego zapraszamy znawców tematu i praktyków edukacji kaszubskiej. Powinni oni reprezentować różne orientacje badawcze (np. historycy edukacji, metodycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, socjolodzy, lektorzy języka kaszubskiego, nauczyciele) z różnych środowisk edukacyjnych. Liczymy również na głosy samorządowców, rodziców i pasjonatów.

Dla długofalowych celów poznawczych i dokumentacyjnych referaty i głosy wygłoszone podczas konferencji należy wydać drukiem. Odbędzie się to w odpowiedniej formie części teoretyczno-naukowej (artykuły, analizy i statystyki) oraz popularyzatorsko-pragmatycznej (scenariusze lekcji, propozycje rozkładu materiału nauczania, testy). Na materiały czekać będziemy do połowy maja 2012 r., aby po recenzji jesienią oddać do dalszej dyskusji monograficzną książkę pokonferencyjną. Myślimy bowiem o edukacji kaszubskiej jako ważnym problemie naszej społeczności, wymagającym stałej troski i ocen.

Na zgłoszenia propozycji tematów czekamy do 10 marca 2012 roku. Wówczas przekażemy dalsze informacje organizacyjne.

Kierownicy merytoryczni forum dyskusyjnego:

prof. Daniel Kalinowski (danielkalinowski@op.pl) tel. 59 8471159, 506286655

dr A. Kuik-Kalinowska (adelakuik@poczta.onet.pl) tel. 59 8471159, 507518993

 

Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Instytut Polonistyki

ul. Arciszewskiego 22 a

76-200 Słupsk

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i  Cyfryzacji