EGZAMIN Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO – NOWY REGULAMIN!!!

Informujemy, że od 2017 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.

Warto zapoznać się z jego NOWYMI ZASADAMI!!!!

Bibliografia do egzaminu_marzec_2016

Regulamin dla Admin_2016_02_13

Komunik_Zesp_Orzek_2016_01_13_Popr

Regulaminu Egzamin z dnia 22 kwietnia 2017 r.

UWAGA
Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach

Egzamin pisemny (120 minut) z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie w dniu 24 marca 2018 r. (sobota) o godz. 10:00

Egzamin pisemny w dniu 24 marca 2018 r. odbędzie się w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 13.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://www.kaszubi.pl/projekty/artykul?id=10

źrółdło: http://www.kaszubi.pl/projekty/artykul?id=10