VI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna

Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

zapraszają na

VI Konferencję Naukowo-Dydaktyczną z cyklu:
Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie


Treści literackie i historyczne w kaszubskiej edukacji językowej.
Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej

w dniu 19 marca 2018, godzina 9.00
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, aula


 

Program konferencji

9.00 – 9.15  Rozpoczęcie konferencji. Powitanie   Ewa Furche (CEN Gdańsk) oraz dr hab. prof. UG Maria Szczepska-Pustkowska
9.15 – 10.15  Remus – młodopolskim herosem solarnym  prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner (UG)
10.15 – 11.15  Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Wielokulturowość a tożsamość w edukacji historycznej dr Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki)
11.15 – 11.30  Dyskusja
11.30 – 12.00  Przerwa kawowa
12.00 – 13.00  Dziecięce filozofowanie – teoria i egzemplifikacje   dr hab., prof.UG Maria Szczepska-Pustkowska (UG),
13.00 – 14.00  Dwugłos „Od chłopca do mężczyzny”. Symbolika „Łiskawicy” dr Adela Kożyczkowska (UG) i Stanisław Janke
14.00 – 14.45  Dyskusja
14.45 – 15.00  Podsumowanie i zamknięcie konferencji


Adresaci:  
nauczyciele  języka  kaszubskiego  z  wszystkich  poziomów  edukacyjnych,  a także nauczyciele  języków  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  zainteresowani studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych.

 

CEL KONFERENCJI  
Celem  konferencji  jest rozwój  intelektualny  i  krytyczne  budowanie  warsztatu pracy własnej nauczyciela edukacji etnicznej – kaszubskiej i innej. Konferencja  Treści  literackie  i  historyczne  w kaszubskiej  edukacji  językowej.  Edukacja  kaszubska w nowej  podstawie  programowej  kontynuuje całościowe  spojrzenie  na  podstawę  programową  języka regionalnego – języka kaszubskiego dla przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poświęcona jest  literaturze  kaszubskiej,  jej badaniu oraz  głównym  obszarom  tematycznym  a  także  historii  Kaszubów w edukacji językowej i chronologii dziejów kaszubsko-pomorskich. Konferencja  jest  szóstą  z  cyklu  konferencji  pn.  Dzieci  i młodzież  na  pograniczu  kultur.  Inspiracje kaszubskie. Cykl  w  całości  pomyślany  jest  tak,  by dostarczać  nauczycielowi  zuniwersalizowanej  wiedzy i umiejętności  w  zakresie  edukacji  etnicznej. Dobór  treści  programowych  jest  wynikiem  rozpoznania aktualnych potrzeb dydaktycznych nauczycieli edukacji kaszubskiej. Projekt  Dzieci i młodzież na pograniczu kultur.  Inspiracje  kaszubskie  stworzony i  organizowany  jest  przez  Uniwersytet  Gdański  i  Centrum  Edukacji Nauczycieli  w  Gdańsku.  Jego realizacja  zaplanowana  została  na  dwa  lata  (2016-2017)  i  jest  kontynuowana w roku 2018.

 

Organizatorzy VI Konferencji
dr Adela Kożyczkowska    (IP UG)
mgr Renata Mistarz     (CEN Gdańsk)

Na  konferencję  można  się  zapisywać  poprzez  stronę  internetową  Centrum  Edukacji  Nauczycieli  w Gdańsku www.cen.gda.pl  

Bezpośredni link do formularza elektronicznego (tutaj).

W trakcie konferencji będzie promowana i  będzie można  zakupić książkę  Literatura kaszubska. Kaszubi w dziejach  Pomorza. Konteksty  edukacyjne   autorstwa:  A. Kożyczkowskiej  i  T. Rembalskiego,  zaplanowaną jako II część serii Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie.

Ponadto przedstawiciele szkół z nauczaniem języka kaszubskiego – o ile tego nie uczynili wcześniej – będą mogli pobrać po 1 egzemplarzu na szkołę:
1/  bezpłatny  egzemplarz  książki  Teoretyczne  konteksty  edukacji  kaszubskiej  z  programem nauczania autorstwa: A. Kożyczkowskiej, H. Makurat, R. Mistarz i T. Rembalskiego ( I część serii Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie),
2/  bezpłatny  egzemplarz  książki  z  listy  lektur  z  podstawy  programowej:  Elżbiety  i  Piotra Marczaków, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci.

Materiały  z  konferencji  będziemy  publikować  na  stronie  internetowej  Centrum  Edukacji  Nauczycieli w Gdańsku  www.cen.gda.pl  w  blogu  ”Edukacja  regionalna”  w zakładce  „Dzieci  i młodzież  na  pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie”. Zapraszamy do korzystania.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia ze strony CEN w Gdańsku udziela Renata Mistarz, konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz edukacji regionalnej:
tel. 58 340 41 45
e-mail: renata.mistarz@cen.gda.pl