Egzamin z języka kaszubskiego

UWAGA !

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 26 marca 2022 r. (sobota) i zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na zgłoszenia czekamy do 22 marca 2022 r. (wtorek).

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w dniu egzaminu. POBIERZ

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami sanitarnymi. POBIERZ

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie  przeprowadzony  we wtorek 26 marca br. od godziny 10.00 (120 minut) w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku (Grobla IV 8).

Egzamin ustny odbędzie się tego samego dnia od godz. 12.30 również w Domu Kaszubskim. Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna.

 

 

Na egzamin (26.03.2022 r.) należy zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów
Długopis
Dowód opłaty egzaminacyjnej

Koszt egzaminu wynosi 500zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową (edukacja@kaszubi.pl).

Na zgłoszenia czekamy do 22 marca 2022 r. (wtorek).

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)