Egzamin z języka kaszubskiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek)  i zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia 2021 r. (piątek).

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w dniu egzaminu. POBIERZ

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami sanitarnymi. POBIERZ

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie  przeprowadzony  we wtorek 24 sierpnia 2021 br. od godziny 10.00 (120 minut) w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku przy ul. Grobla IV/8.

Egzamin ustny odbędzie się tego samego dnia od godz. 12.30 również w Domu Kaszubskim. Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Na egzamin pisemny (24.08.2021 r.) należy zabrać ze sobą oryginał zgłoszenia (podpisany) oraz oryginał oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w dniu egzaminu (podpisane),  dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis.

 

 

Formularz zgłoszeniowy (uzupełniony) należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl 

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.

 

Koszt egzaminu wynosi 500 zł.

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:

85 1020 1811 0000 0402 0123 9185