Po VII Letniej szkole języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub

13 lipca zakończyła się VII edycja Letniej szkoły języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub. Odbywała się ona od 30 lipca tradycyjnie w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy, gdzie każdy dzień roboczy rozpoczynał kilkugodzinny lektorat języka i gdzie mieściła się „baza wypadowa” do wycieczek po regionie. 

26 uczestników odebrało już certyfikaty ukończenia tegorocznej szkoły, a byli wśród nich naukowcy z takich ośrodków jak Gdańsk, Lublin, Pardubice, Poznań i Warszawa, a także nauczyciele pracujący w pomorskich szkołach podstawowych i studenci etnofilologii. Ten intensywny kurs miał za zadanie nie tylko pomóc poprawić znajomość języka regionalnego, ale też przybliżyć specyfikę regionu. Wyjazdy terenowe dla niektórych osób były okazją do skonfrontowania swoich wyobrażeń opartych na informacjach zaczerpniętych z literatury lub internetu z praktyką funkcjonowania współczesnych Kaszub. Lektoraty prowadziła Paulina Węsierska, Iwona Makurat i Dariusz Majkowski, a Łukasz Grzędzicki (pomysłodawca Letnich szkół w Szymbarku/Wieżycy) odpowiadał za realizację całości przygotowanego programu.

Ważnym urobkiem każdorazowych edycji Letniej szkoły jest zawiązywanie kolejnych sieci współpracy pomiędzy ich uczestnikami, które w efekcie służą promocji problematyki kaszubskiej w rożnych ośrodkach naukowych nie tylko w Polsce, ale i w świecie. 

Na finiszu VII Letniej szkoły z uczestnikami spotkał się Jan Wyrowiński – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i podziękował za ich czas oraz inicjatywy poświęcone Kaszubom. VII Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub przeszła do historii, ale można mieć nadzieję, że jej życzliwa atmosfera i nawiązane relacje zaprocentują w przyszłości.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji