Biblioteka cyfrowa

Przyimki

przyimki w języku kaszubskich

Akcent

AKCENT (kasz. doraznik, przëcësk, przëzwak) w kaszubszczyźnie polega zasadni­czo na wyróżnieniu jednej sylaby wyrazu (akcent wyrazowy) lub wyrazu w zdaniu (akcent zdaniowy) mocniejszym wydechem, czy­li ma charakter przycisku, a zatem jak w polskim, ale na północy jest on dynamiczniejszy i powoduje redukcje samogłosek nieakcentowanych, np. chałpa, glińca, Lëzno, nie chc (= nie chcã), rozmiôc, skòrpa, … Czytaj więcej Akcent

O języku kaszubskim

Kilka słów o języku kaszubskim Jest on obok języka czeskiego, słowackiego, serbołużyckiego i polskiego zaliczany jest do języków zachodniosłowiańskich. Przez lata naukowcy toczyli spór o status mowy kaszubskiej. Jedni utrzymywali, że jest to dialekt (gwara) języka polskiego, inni twierdzili, że kaszubszczyzna jest odrębnym językiem. Ten ostatni pogląd ostatecznie zwyciężył, co państwo polskie prawnie usankcjonowało przyznając ustawowo … Czytaj więcej O języku kaszubskim