CASSUBIA CANTAT 2019Tegoroczny Przegląd Konkursowego Festiwalu Cassubia Cantat odbędzie się 26.10.2019 r.
W edycji ubiegłorocznej poszerzony został materiał źródłowy o wybór pieśni, z wydanej przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie płyty „Cassubia Incognita Novum”, pochodzących ze śpiewnika prof. Łucjana Kamieńskiego „Pieśni Ludu Pomorskiego. Pieśni z Kaszub południowych” (wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1936).

Cytat z punktu tegorocznego regulaminu definiującego cele Festiwalu:
Upowszechnianie i prezentacja wszelkich ciekawych współczesnych zjawisk muzycznych inspirowanych szeroko rozumianymi kaszubskimi źródłami tradycyjnymi – np. pieśni pustonocne, materiały odnalezione w zapisach nutowych (Kamieński, Kolberg, samizdaty i inne źródła pisane), odnalezionych rejestracjach dźwiękowych (np. w internecie lub na różnych nośnikach, na których może być zapisany dźwięk) lub przekazach ustnych zapomnianych pieśni ludowych z terenu Kaszub.
Oznacza to szerokie otwarcie na wszelaki materiał źródłowy, który uczestnicy konkursu uznają za interesujący i warty ich artystycznej eksploracji!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 października 2019 r.
Regulamin Cassubia Cantat 2019

karta_zgłoszenia_Cassubia_Cantat.2019