CASSUBIA CANTAT 2017

Konkursowy Festiwal CASSUBIA CANTAT ma na celu ożywienie współczesnej wersji kaszubskiego folkloru oraz rewitalizację kaszubskich pieśni ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

Konkurs ten zakłada upowszechnienie kaszubskich pieśni ludowych, które zostały zapomniane. Każdy zespół folklorystyczny dzięki udziałowi w tym Festiwalu może wzbogacić swój repertuar.

„Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie 3 utworów opublikowanych na płycie Cassubia Incognita oraz wypełnienie i przesłanie do organizatorów karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 16 października 2017 r. na adres: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów (z dopiskiem „Konkurs Cassubia Cantat”) lub drogą mejlową: jaromir@muzeumbytow.pl.”

„Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 października 2017 roku w sali Bytowskiego Centrum Kultury.”

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod adresem: http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat-2016-nabor/

 

źródło: http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat-2016-nabor/