XVI Dyktando Kaszubskie

Konkurs znajomości języka kaszubskiego odbędzie się już szesnasty raz! To czas, by sprawdzić swoje siły językowe.

W konkursie tym mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, nauczyciele języka kaszubskiego, dorośli, ale również laureaci I miejsc poprzednich edycji. Jednak są też kategorie przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

XVI Dyktando Kaszubskie odbędzie się 4 LISTOPADA 2017 r. w Szkole Podstawowej w Bojanie (ul. Wybickiego 38).

Żeby wziąć udział w Dyktandzie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na mail: dyktandokaszubskie@szemud.pl

Aby ułatwić rejestrację wniosków organizatorzy zwracają się z prośbą, aby po wypełnieniu zgłoszenia, podczas jego zapisywania (w nazwie pliku) wpisać nazwę szkoły i symbol kategorii.”

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

  • Specjalista ds. org. imprez kulturalnych – Aleksandra Perz – 601 711 181
  • Koordynator dyktanda – Wanda Lew-Kiedrowska – 504 073 408,
  • Przewodnicząca jury – Danuta Pioch – 601 964 859.

Bibliografia:

Teksty filozoficzne Józefa Chełmowskiego przetłumaczone na język kaszubski

Tłómaczenié na j. kaszëbsczi – J. Chełmowskiego cz. 1

Tłómaczenié na j. kaszëbsczi J. Chełmowskiego – cz. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

źródło: http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/1481