XIX Konferencja kaszuboznawcza

SZANOWNI PAŃSTWO,

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE 12 LISTOPADA BIEŻĄCEGO ROKU ODBĘDZIE SIĘ W MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIM XIX KONFERENCJA KASZUBOZNAWCZA, POD TYTUŁEM: 

BOLESŁAW JAŻDŻEWSKI I KASZUBSKA PAMIĘĆ KULTUROWA.

ZE WZGLĘDU NA NIETYPOWĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ NA ŚWIECIE, OBRADY ODBĘDĄ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI. WYGŁOSZONE REFERATY BĘDĄ UDOSTĘPNIANE W INTERNECIE, SUKCESYWNIE ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU KONFERENCJI. O MIEJSCU I SPOSOBIE PUBLIKACJI TYCHŻE MATERIAŁÓW BĘDZIEMY PAŃSTWA NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ.

NADTO, REFERATY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W FORMIE PAPIEROWEJ W „NASZYM POMORZU”, CO, JAK SĄDZIMY, NASTĄPI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

PROGRAM: 

Felicja Baska Borzeszkowska (Brusy) Wspòmink ò drëchu Bòlesławie

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku), Narracyjne formy pamięci we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego

mgr Łukasz Zołtkowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Co w nich sedzy? Mozaika charakterów w „Jôrmarkù w Bòrzëszkach” Bolesława Jażdżewskiego

mgr Anna Gliszczyńska (Lipusz), Zapożyczenia językowe w prozie Bolesława Jażdżewskiego

prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), „Gburzy” w PRL-u. Powojenne wspomnienia Bolesława Jażdżewskiego