XI Dyktando Języka Kaszubskiego

XI Dyktando Języka Kaszubskiego


Konkurs znajomości kaszubszczyzny co roku cieszy się ogromną popularnością, przyciągając nawet do kilkuset uczestników. Podczas XI Dyktanda Języka Kaszubskiego będzie można zarówno wykazać się doskonałą znajomością zasad pisowni, jak też bliżej poznać twórczości Aleksandra Labudy.

W konkursie mogą wziąć udział  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oddzielne kategorie przewidziano także dla dorosłych, profesjonalistów i nauczycieli j. kaszubskiego oraz laureatów I miejsc poprzednich edycji dyktanda. Szczegóły w regulaminie.

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu do 24 października 2012 r. pod adresem: Gminny Dom Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia z dopiskiem: „XI Dyktando Języka Kaszubskiego” lub e-mailem: gok@gminalinia.com.pl, fax 58 572 81 64.

Konkurs odbędzie się 10 listopada 2012 r. w Zespół Szkół w Strzepczu, ul. Ks. H. Derdowskiego 3. Początek o godz. 9.30 . Program imprezy dostepny jest tutaj.