Tedë jo

Jest to audycja adresowana do społeczności posługującej się językiem regionalnym, czyli kaszubskim. W „TEDË JO” Kaszubi, po kaszubsku mówią o sobie i ważnych dla siebie sprawach.