STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO

STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO

dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) ze specjalnością nauczycielską

Tryb: studia stacjonarne

zjazdy w piątki od 15:30 do 19:15 i soboty od godziny 8:30 do 18:00

Czas trwania: trzy semestry (350 godzin i 60 godzin praktyk w trakcie trwania studiów)

Opłaty: 1800 zł za semestr (5400 całość)

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Filologicznego (Kampus Oliwa)

– ok. 20 dni zjazdowych w semestrze (zależnie od planu pracy w danym semestrze),

w tym 2 lub 3 dni zjazdowe w terenie (realizacja m.in. zajęć warsztatowych i praktycznej nauki języka).

Rekrutacja do 17 września 2018 r.

Zarejestruj się w systemie IRK dla studiów podyplomowych
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Warunkiem uruchomienia studiów zebranie min. 16 kandydatów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
i inne informacje zob. ofertę studiów podyplomowych UG
Strona główna UG ug.edu.pl → Rekrutacja→ Studia podyplomowe → Aktualna oferta →
Wydział Filologiczny → Nauczanie języka kaszubskiego

Pierwsze zajęcia 29 września 2018 r.

Kierownik studiów: dr Justyna Pomierska, e-mail: justyna.pomierska@ug.edu.pl

Instytut Filologii Polskiej pokój 3.43

Obsługa administracyjna: mgr Zofia Rogóyska-Krupnik

e-mail: fpozrk@ug.edu.pl

Sekretariat IFP: pokój 3.26

tel/fax (58) 523-21-85 lub wew. 21-85