Sierpniowe egzaminy ze znajomości jęz. kaszubskiego

Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania

Terminy egzaminów 22-24 sierpień 2013 roku


Informujemy, że najblizszy egzamin pisemny z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie w sierpniu 2013 r. w kilku terminach: 

1. 22 sierpnia 2013 r.(czwartek) – termin tylko dla uczestników kursu AKZ w Miastku 
2. 23 sierpnia 2013 r.(piątek
3. 24 sierpnia 2013 r. (sobota) 

od godziny 10.00 (120 minut) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 14 (aula). 

 
W przypadku, gdy na egzamin w wyznaczonych terminach zgłosi więcej niż 15 osób organizatorzy wyznaczą dodatkowy termin dla pozostałych zgłoszonych osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis oraz dowód opłaty egzaminacyjnej. 

Koszt egzaminu wynosi 500zł. 
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

 
Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową. Na zgłoszenia czekamy do 14 sierpnia 2013 r.
 

 
Informujemy, że od 2012 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.


Regulamin_2012r.pdf 

Wymagania egzaminacyjne.pdf 


MODEL EGZAMINU 
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer) 

— Wskaze egzaminu 2012.pdf 

— Part I Rozmienie ze slechu.pdf 
(materiały audio – najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
        Fono Part I Dzel 1.mp3 
        Fono Part I Dzel 2.mp3 

— Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem.pdf 

— Part 3 Zadania Pisanie.pdf 

— Part 4 Gabny egzamin.pdf 

Karta odpowiedze 2012.pdf 
—————————————- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu 2012.pdf