Kaszëbsczé Diktando „ Piszã pò kaszëbskù – Królewiónka w Pałacu”

Kaszëbsczé Diktando „Piszã pò kaszëbskù – Królewiónka w Pałacu”

 

Organizator: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ZKP o/Stężyca; Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”, lokalne instytucje odpowiedzialne za organizację w danym roku.

 

Termin: finał: październik/listopad danego roku

 

Kontakt: Wanda Lew Kiedrowska damroka@wp.pl lub ZKP edukacja@kaszubi.pl

 

Cele i zasady konkursu:

– podnoszenie rangi literackiej kaszubszczyzny,

– wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego,

– propagowanie formy pisanej języka kaszubskiego; obowiązują zasady pisowni przyjęte 13 maja 1996 r. z późniejszymi zmianami uchwalonymi przez Radę Języka Kaszubskiego (opublikowane w kolejnych Biuletynach Rady Języka Kaszubskiego),

– popularyzacja literatury kaszubskiej; teksty w danym roku przygotowywane są pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.