Promocja książek

Bytowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
wraz z
Wydawnictwem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
*
Instytutem Kaszubskim
*

 


Muzeum – Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich
zapraszają na promocję książek:
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, Tomasza Fopke i Katarzyny Kulikowskiej
Współczesna kultura kaszubska.
Terôczasnô kaszëbskô kùltura
oraz
Katarzyny Kulikowskiej i Piotra Zatonia
Znaki tożsamości.
Wzór haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej

książki zaprezentuje
red. Piotr Dziekanowski

Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Miejskiej w Bytowie
13 maja 2019 r., godzina 18.00