Międzynarodowe Konfrontace Kulturowe „Wielkie Pomorze” – Kultura i sztuka

 Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Instytut Kaszubski w Gdańsku 

zapraszają  na

Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe

"WIELKIE POMORZE" – KULTURA I SZTUKA

Słupsk, 12-14 października 2011 r.

► program konferencji pobierz