Konkurs wiedzy od Trederze

REGULAMIN

V KONKURSU WIEDZY O FRANCISZKU TREDERZE – PATRONIE

MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH

pod patronatem Burmistrza Kartuz

I. ORGANIZATOR:

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego

II Zagadnienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu kartuskiego
 2. Konkurs odbywać się będzie w formie pisemnej.
 3. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VIII zespoły 3 – osobowe

Uczestnicy zdobywają punkty dla swoich drużyn za test, krzyżówkę i krótką wypowiedź na temat Franciszka Tredera
Zwyciężają trzy zespoły z najwyższą liczbą punktów.
Zakres wiedzy:

 • biografia Franciszka Tredera i ważne daty z dziejów Muzeum Kaszubskiego (literatura dostępna w muzeum oraz na stronie internetowej muzeum)
 1. Zgłoszenia pisemne lub mailem należy przesłać do dnia 09.04.2019 r. na podany poniżej adres:

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach, ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy,

e-mail muzeum@muzeum-kaszusbkie.com.pl

III. Cele konkursu

 1. Organizatorzy oczekują , że konkurs przyczyni się do przybliżenia uczniom postaci Franciszka Tredera – założyciela i patrona Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
 2. Rozpropaguje wiedzę o życiu i działalności F. Tredera.
 3. Przyczyni się do poznania historii Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
 4. Rozbudzi zamiłowanie do kultury i historii Regionu.
 5. Wzbudzi szacunek do kolekcjonowania i kultywowania tradycji kaszubskich.

IV. Przebieg konkursu:

 1. V Gminny konkurs wiedzy o Franciszku Trederze odbędzie się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach w dniu 11 kwietnia o godz. 10.00.
 2. Uczestnicy w zespołach rozwiążą test i łamigłówkę dotyczącą założyciela Muzeum Kaszubskiego i jego dzieła jaki jest Muzeum Kaszubskie.
 3. Zadania konkursowe oceniać będzie specjalna komisja powołana przez organizatorów.
 4. Ogłoszenie wyników wręczenie dyplomów oraz rozdanie nagród, podziękowanie uczestnikom nastąpi po zakończeniu konkursu. ( przybliżona godz. 12.00)
 5. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Sylwia Gruchała, tel. 58 681 14 42

V. Zalecana literatura:

 1. Kartuskie Zeszyty Muzealne Z.1 2016, wyd. 2017
 2. F. Treder, Pamiętnik w muzeum spisany „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 1 1993
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Rnp4S_GZqNk