Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”, Chmielno

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” to najstarszy konkurs organizowany na Kaszubach. Jego początki sięgają roku 1971.  Z  inicjatywy zrzeszeniowych działaczy (m.in. Izabeli Trojanowskiej, Lecha Bądkowskiego, Brunona Cirockiego, Huberta Lewny) po raz pierwszy w Borzestowie dzieci recytowały wiersze i prozę po kaszubsku. Tak rozpoczęła się historia Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô mòwa” trwająca nieprzerwanie do dziś.

 

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.

 

Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wiekowych:

1) grupa przedszkolna i klasa „0” (proza lub poezja, czas do 3 min.),

 2) uczniowie klas I – III SP,

3) uczniowie klas IV – VI SP, 4) uczniowie klas VII, VIII

5) uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych

6) dorośli.

 

Organizator: Wójt Gminy Chmielno, ZKP o/Chmielno, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji we współpracy z powiatami bytowskim, chojnickim, człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim lęborskim, puckim, słupskim, gdyńskim i wejherowskim.

 

Termin: eliminacje środowiskowe, gminne, powiatowe, finał maj/czerwiec wg ustalonego harmonogramu w regulaminie danego roku

 

Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury Spotu i Rekreacji w Chmielnie , ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, e-mail: rodnamowa@chmielno.pl