Konkurs im. Szymona Krofeya

korfey-konkurs-na-prace-naukowe-bytowskieSzymon Krofey – ewangelicki pastor w II połowie XVI wieku (około 1570 roku) w Bytowie oraz nauczyciel w miejscowej szkole, później jej rektor. Wg. badań prof. Zygmunta Szultki, który dotarł do genealogii Krofeyów, Szymon Krofey urodził się w Dąbiu około roku 1548. W 1586 r. dzięki poparciu ówczesnych książąt zachodniopomorskich Barnima X i Jana Fryderyka, wydaje w Gdańsku „Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich nabożnich mężów z niemieckiego w Slawięsky ięzyk wilozone …” i prawdopodobnie w tym samym roku „Mały Katechizm”. Obie pozycje w przekładzie na język słowiański (polski) dla kaszubskiej ludności wyznania ewangelickiego, zamieszkującej w tym czasie wschodnią część państwa Gryfitów (m.in. okolice Bytowa). Do pojawienia się „Duchowych pieśni…” pastorzy posługiwali się tzw. Biblią radziwiłłowską.

 

Szymon Krofey zmarł nie później niż w 1589 r. Do dziś nazwisko znanego bytowiaka wymienia się przy okazji wykładów o historii kaszubskiego piśmiennictwa. W Bytowie pamięć o tej nietuzinkowej postaci przetrwała w nazwach ulicy i placu. Pielęgnuje ją również miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który ufundował poświęconą Szymonowi Krofeyowi tablicę. Została ona umieszczona na cerkwi św. Jerzego, nazywanej dawniej „kościółkiem kaszubskim” z racji ewangelickich kaszubsko-polskich nabożeństw, które odbywały się tu do połowy XIX w.

 

 

Konkurs im. Szymona Krofeya edycja IX – 2016

Regulamin

§ 1

 1. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” ogłasza konkurs na najlepsze prace naukowe, dotyczące Powiatu Bytowskiego (całości lub części).
 2. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktoranckich obronionych w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016.

§ 2

 1. Prace zgłoszone do Konkursu będą ocenione przez Komisję powołaną przez Zarząd Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol w Bytowie.
 2. W Komisji zasiądą m.in. pracownicy naukowi związani z Ziemią Bytowską oraz przedstawiciele Fundacji.

§ 3

 1. Pula nagród wynosi 2 000 zł.
 2. Komisja może przyznać od 1 do 3 nagród oraz wyróżnienia.
 3. Fundacja dokona wszelkich starań, by najlepsze prace zostały w całości lub części opublikowane.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

§ 4

 1. Pracę (1 egz. papierowy + wersja elektroniczna) należy złożyć do 24 października 2016 r. osobiście lub listownie w biurze Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34.
 2. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane – pozostaną w archiwum Fundacji.
 3. Wraz z pracą należy złożyć:
  a) dokument zawierający imię i nazwisko autora pracy oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, email, tel. kontaktowy);
  b) kopię dyplomu.
 4. Sekretariat Jury prowadzi Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”, tel. 59 721 24 77.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2016 roku na stronie internetowej www.fundacjaparasol.org portalach społecznościowych fundacji oraz w mediach lokalnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.