Konferencja „Metodologia badań w glottodydaktyce”

Pracownia Badań Glottodydaktycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza

na konferencję

„Metodologia badań w glottodydaktyce”

6-7 czerwca 2019 r.

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

Glottodydaktyka jako dyscyplina naukowa stanowi niezwykle dynamiczne pole badań empirycznych i teoretycznych dociekań. Z racji swojej specyfiki i wielo-paradygmatyczności nauka o języku i jego dydaktyce wymaga szczególnej precyzji w zakresie metodologii badawczej. Glottodydaktyka czerpie z różnych metodologii dziedzin humanistyczno-społecznych a także buduje swoje własne pole doświadczeń badawczych o określonym profilu, narzędziach, technikach i sposobach opisu rzeczywistości kulturowo-językowej. Planowana konferencja jest w zamiarze organizatorów pierwszą z cyklu spotkań naukowych poświęconych metodologii badań w glottodydaktyce.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) lub plakatów które dotyczyłyby zagadnień:

 • badania ilościowe i jakościowe w glottodydaktyce – pola zastosowań,
 • badania fenomenograficzne,
 • eksperyment pedagogiczny w glottodydaktyce,
 • studium przypadku (case study),
 • obserwacja uczestnicząca na lekcjach językowych,
 • badania w działaniu (Action Research),
 • kwestionariusze , wywiady,
 • metody biograficzne i narracyjne w badaniach nad komunikacją i językiem,
 • badania korpusowe,
 • paradygmat strukturalizmu vs. fenomenologia w badaniach glottodydaktycznych,
 • krytyczna analiza dyskursu,
 • analiza konwersacyjna i transakcyjna w badaniach nad dydaktyką językową,
 • inne, związane z tematyką konferencji

Mamy zaszczyt poinformować, że wystąpienia plenarne wygłoszą wybitni naukowcy:

Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska,

Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska,

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.

Oprócz wykładów plenarnych i referatów proponujemy sesję plakatową dla doktorantów i magistrantów, w której zapraszamy do prezentacji metodologii badań (już zrealizowanych, w trakcie realizacji, czy na etapie planowania). Prosimy o przygotowanie plakatów w formacie B1 (o wymiarach 70,7 x 100,0 cm).

Zgłoszenia uczestnictwa (formularz w załączniku) wraz z tematem referatu oraz streszczeniem (150-200 słów) lub propozycją posteru należy przesłać do 10 maja 2019 r. na adres: mailto:konferencja@ug.edu.pl

Do dnia 14 maja 2019 r. poinformujemy Państwa o przyjęciu referatu/plakatu.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN i obejmuje koszty organizacyjne związane z udziałem w konferencji, tj. przerwy kawowe, uroczysta kolacja 6 czerwca, obiad 7 czerwca oraz koszty wydawnicze.

Opłatę prosimy przekazać do 24 maja na konto bankowe Uniwersytetu Gdańskiego o numerze 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415. Tytuł przelewu KF 44/19 + imię i nazwisko

Organizatorzy nie rezerwują noclegów, prosimy uprzejmie o dokonanie wyboru miejsca i rezerwacji noclegu we własnym zakresie. W dniach 1-11.06.2019 r. Gdańsk będzie miejscem uroczystości z okazji 30 rocznicy wyborów 4 Czerwca. W związku z tym prosimy o wcześniejsze dokonanie rezerwacji noclegów.

Proponujemy następujące miejsca zakwaterowania:

Dom Wypoczynkowy „RZEMIEŚLNIK” http://www.rzemieslnik.eu/

ul. Piastowska 206

80-341 Gdańsk Jelitkowo

Pomimo że „Rzemieślnik” znajduje się w pewnym oddaleniu od Uniwersytetu, polecamy go ze względu na malownicze położenie bezpośrednio przy plaży, obok lasu i Parku Reagana.

HOTEL OLIVIA http://www.domsportowca.org.pl/

Al. Grunwaldzka 470

80-310 Gdańsk

Hasło dla uczestników, aby otrzymać 15% rabatu „Metodologia”.

Hotel usytuowany jest bardzo blisko Uniwersytetu.

HOTEL OLIWSKI http://www.oliwski.pl

ul. Piastowska 1

80-332 Gdańsk

Nowoczesny hotel, dogodne połączenie z Uniwersytetem (tramwaj lub pociąg SKM)

BEST WESTERN PLUS http://www.hotelarkonpark.pl

Arkon Park Hotel

ul. Śląska 10

80-384 Gdańsk

Bardzo nowoczesny hotel oddalony o 15 min pieszo od Uniwersytetu.

Termin zgłoszeń: 10 maja 2019 r.

Termin ogłoszenia szczegółowego programu konferencji: 14 maja 2019 r.

Termin uiszczenia opłaty: 24 maja 2019 r.

Termin konferencji: 6-7 czerwca 2019 r.

Organizatorzy

dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. nadzw.

dr Ewa Andrzejewska

dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

dr Joanna Mampe

dr Maria Bogucka

dr Jolanta Hinc

Serdecznie zapraszamy do Gdańska!