Konferencja Dziedzictwo wspólnot mniejszościowych i regionalnych – Kaszubi i Retoromanie


Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt.:


Dziedzictwo wspólnot mniejszościowych i regionalnych
– Kaszubi i Retoromanie

która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00
w auli S207 na Wydziale Nauk Społecznych UG w gmachu przy ul. Jana Bażyńskiego 4
W konferencji wezmą udział przedstawiciele Retoromanów mieszkający w Szwajcarii.


Program konferencji:
17.00-17.15: Otwarcie konferencji
17.15-17.30: dr hab., prof. UG Wojciech Żełaniec, The Diversity of the Situation of Minority Languages in Europe
17.30-17.45: Chasper Sarott (Embassy of Switzerland in Poland), Romansh – Who Are They?
17.45-18.00: Hanna Makurat-Snuzik, The Region of Kashubia – the Most Important Information about the Culture, Language and Literature of Kashubians
18.00-18.15: dr hab. Andrzej Porębski, Retoromanie szwajcarscy. Socjologiczne spojrzenie na historię i współczesność
18.15-18.30: Gianna Cadonau, 100 Years of Language Promotion of the Lia Rumantscha
18.30-18.45: Łukasz Grzędzicki, Ruch Kaszubsko-Pomorski dawniej i współcześnie
18.45-19.00: dr Jan Wolski, O naszym świecie, naszym językiem. Literatura retoromańska budulcem nowoczesnej społeczności
19.00-20.00: Dyskusja

Konferencję poprowadzi prof. dr hab. Edmund Wittbrodt.
Komitet organizacyjny: Hanna Makurat-Snuzik, Łukasz Richert.